ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


วิสัยทัศน์

   วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งสู่การพัฒนาเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ   มาตรฐานสากล    

 

นโยบายคุณภาพ  (QUALITY POLICY)

  • การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และ  ภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ
  • พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ  โดย มุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพมาให้บริการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม  ในการบริหารงานคุณภาพ  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า 

(ความพึงพอใจของลูกค้า คืองานของเราบริการของเรา)

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอส.เอส.ออดิท จำกัด 565/102 หมู่ที่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 คุณสนธิ ชาญปรีชา E-mail :Bouy2523@hotmail.com Fax :038-373-478 Tel :084 8888 911