ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


ความคุ้มค่า

ประโยชน์จากการเป็นลูกค้าสำนักงานบัญชี

 

  • ลดต้นทุนการทำบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้า ๆ ออก ๆ การทำงานขาดความต่อเนื่อง
  • มีมืออาชีพดูแลในเรื่องบัญชี ส่งผลให้กิจการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
  • ธุรกิจได้รับการวางแผนภาษี ทำให้กิจการได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเต็มที่ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีที่กิจการเสียภาษีไม่ถูกต้อง  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สนธิ  ชาญปรีชา

Tel . 084-8888-911 038-428-880

Fax. 038-373-478                

 E-Mail :bouy2523@hotmail.comCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอส.เอส.ออดิท จำกัด 565/102 หมู่ที่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 คุณสนธิ ชาญปรีชา E-mail :Bouy2523@hotmail.com Fax :038-373-478 Tel :084 8888 911