ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot


รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงาน

          บริษัท เอสเอส ออดิท จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานซึ่ง ให้บริการจัดทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน โดยทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในส่วนงานต่างๆ ภายในบริษัท เนื่องจากเรามีการขยายกิจการอย่างรวดเร็วที่สาขาพัทยา(ข้างบิ๊กซีพัทยาใต้) ดังรายละเอียดด้านล่างนี้


รับสมัครด่วน !!! พนักงานบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ

ปริญญาตรี ด้านบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้ดี

มนุษยสัมพันธ์ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ขยัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบงานสูง

*** สวัสดิการ *** : หลังจากผ่านการประเมินผลงานช่วงทดลองงานบริษัทจะพิจารณาการปรับเงินเดือนมีการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีทุกปี และมีประกันสังคม

เอกสารที่ใช้สมัคร ให้จัดส่งมาทาง e-mail :bouy2523@hotmail.com

เอกสารการสมัคร

รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาวุฒิการศึกษา (ปัจจุบันฉบับ) พร้อมทั้งบัตรนักศึกษา

ขั้นตอนในการสมัครและพิจารณา

ผู้ที่สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธิ  ชาญปรีชา Tel . 084-8888-911 หรือ E-Mail :bouy2523@hotmail.com