ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot


โปรแกรมบัญชีธุรกิจโรงแรม

โปรแกรมบัญชีธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ

 • สามารถใช้งานทั้งแบบ Stand alone และ LAN System
 • สามารถติดตั้งใช้งานบน Window 98/2000/Me/XP/Vista ใช้ได้หลายภาษา (Multiple Language) ทั้งข้อมูลและหน้าจอ อิสระในแต่ละหน้าจอ หน้าจอใช้งานถูกออกแบบให้มีความสวยงามน่าใช้ 
 • สามารถใช้ เพียง Keyboard อย่างเดียว หรือ Keyboard+Mouse ในทุกหน้าจอ 
 • สามารถ Drill Down ลึกลงไปได้หลายขั้น ถึงต้นฉบับเอกสารได้

ทั้งระบบประกอบด้วยโปรแกรมทั้งหมด 8 โปรแกรม

1. โปรแกรม AR

          โปรแกรมจัดการร่วมช่วยจัดการลุกหนี้การค้าตั้งแต่การออก Invoice จนกระทั้งใบเสร็จรับเงิน

 2. โปรแกรมระบบงานขาย(Income)

          เป็นโปรแกรมบริหารงานขายหรือโปรแกรมขายช่วยบริหารงานขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มบันทึกรายได้ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

 3. โปรแกรมระบบงานซื้อ(Purchasing)

          เป็นโปรแกรมบริหารงานซื้อ หรือโปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติ ดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งซื้อ

 4. โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง(Inventory Control)

          เป็นโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง หรือโปรแกรมคลังสินค้า สามารถแยกประเภทการรับ หรือ การเบิกได้ เช่น รับจากการซื้อ รับจากแผนกอื่น หรือ เบิกไปเป็นตัวอย่าง เบิกไปให้ลูกค้ายืม เป็นต้น สามารถบริหารทั้งวัตถุดิบ

 5. โปรแกรมระบบงานบัญชีแยกประเภท(General Ledger)

          โปรแกรมบัญชีแยกประเภทสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด

 6. โปรแกรมระบบงานเงินสดและธนาคาร(Cash&Bank)

โปรแกรมเงินสดและธนาคาร หรือโปรแกรมการเงิน ช่วยบริหารเรื่องเงินสด และเช็ค เช่น พิมพ์เช็ค จ่ายเช็ค รับเช็ค ดูสถานะของเช็ค คุมเงินสดย่อย จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และจ่ายอื่นๆ ที่ไม่มีการตั้งหนี้มาก่อน

 7. โปรแกรมระบบงานวิเคราะห์งบการเงิน(Financial Reporter)

          โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงินสามารถดูและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด... 

8. โปรแกรมระบบงานสินทรัพย์(Fixed Asset)

โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชี ตรวจสอบประวัติสินทรัพย์แต่ละชิ้น ตั้งแต่การติดตั้ง ผู้ดูแล สถานที่ตั้ง ประวัติการซ่อมแซม การประกันภัย 

ลักษณะพิเศษ

 • รายงานสามารถที่จะเลือกดูบนจอภาพ พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ส่งเป็นไฟล์ไป Excel หรือ PDF
 • ไม่จำกัดจำนวนจำนวนผู้ที่จะใช้งาน 
 • ไม่จำกัดจำนวนปีในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (สามารถย้อนดูอดีตได้ตลอดเวลา)
 • ไม่จำกัดงวดในการทำงาน สามารถทำงานข้ามปีโดยยังไม่ต้องปิดบัญชีปีปัจจุบัน
 • กำหนดปีที่ใช้เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. (แสดงปีได้ทั้ง 2 หรือ 4 หลัก)
 • สามารถเลือก Running Number เอกสารอัตโนมัติหรือกำหนดเอง  
 • สามารถอ้างอิงเอกสารงทั้งแบบ One-to-Many, Many-to-One หรือ Partial ได้ 
 • รองรับการใช้งานสำหรับสินค้าที่มี Barcode และ Serial Number
 • รองรับหลายสกุลเงิน (Multiple Currency) สามารถ ซื้อ ขาย ในหลายสกุลเงิน
 • สามารถบริหารรายรับรายจ่าย ตามหน่วยงาน(Profit/Cost Center) ตามงาน/โครงการ (Project/Job) ใช้กับธุรกิจก่อสร้าง รับเหมาติดตั้ง หรือโรงงานผลิตได้ ·       สามารถกำหนดสูตรการผลิต (BOM) เพื่อใช้กับโรงงานผลิตได้ 
 • รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า
 • รองรับตัวเลขจำนวนเงินหลักแสนล้าน (999,999,999,999.99)
 • สามารถกำหนด Access Rights สำหรับผู้ใช้แต่ละท่าน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลรายงานทุกรายการสามารถส่งออกไปที่ Excel ได้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขแบบฟอร์มการใช้งานได้เอง
 • มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตโนมัติเวลาไฟฟ้าหรือเครื่องเกิดขัดข้องในขณะใช้งาน (Integrated System) ทุกระบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ป้อนข้อมูลครั้งเดียวได้ข้อมูลบริหารมากมายตามมา
 • โปรแกรมได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สนธิ  ชาญปรีชา

Tel . 084-8888-911 038-428-880

Fax. 038-373-478      

E-Mail :bouy2523@hotmail.com